Life, the universe and everything

24. September 2010

Skal man bruge Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs – eller det femte element??

Filed under: Internet — jfbak @ 21:43:30

Well – svaret er vel nok at der ikke er noget endeligt svar. Og at alting vil ændre sig i den kommende tid. Jeg forsøger at få et indtryk af hvad de forskellige muligheder tilbyder ved at bruge dem i større eller mindre omfang. Og lige nu er jeg ved at binde dem sammen for at se hvordan det fungerer. Og også fordi jeg ikke orker at vedligeholde dem hver for sig.

Det her kan der filosoferes en del over. Men det bliver ved en senere lejlighed.

Blog at WordPress.com.